ค้นหางานด่วน !

ค้นหางานกับเรา

พบงานทั้งหมด : 2,537

คนสวน

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

 1 อัตรา  เชียงใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานได้หลายพื้นที่

วิศวกรโครงการ

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

 2 อัตรา  เชียงใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานได้หลายจังหวัด

Project Coordinator Engineer

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

 1 อัตรา  เชียงใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ทำงานได้หลายจังหวัด

นักศึกษาฝึกงานด้าน การออกแบบ ถ่ายภาพ ทำ Photoshop (มีเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

 3 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

นักศึกษาฝึกงาน Databases (มีเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

 3 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

นักศึกษาฝึกงาน (Content Re-writer) (มีเบี้ยเลี้ยงให้ 200 บาท/วัน)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

 3 อัตรา  กรุงเทพมหานคร

-

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4337257
Engine by shopup.com